Εργαστήριo Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Ντραγκάνα Νικίτοβιτς, Ph.D., ERT
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
e-mail: nikitovic@uoc.gr
γραφείο: 2810 39 4557
εργαστήριο: 2810 39 4735
Προσωπικό / ΠροπτυχιακοίΠτυχιακές Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη:

1. Σταυρούλα Μπαλωμένου: Μελέτη της δράσης των αυξητικών παραγόντων TGF-b2, bFGF και PDGF-BB στην βιοσύνθεση της βερσικάνης (versican) σε κύτταρα ανθρώπινου οστεοσαρκώματος.

2. Ξημεράκης Μεθόδιος: Μελέτη του πολυμορφισμού Μspl του γονιδίου αποτοξίνωσης CYP1A1 του κυτοχρώματος P450 σε αγροτικό πληθυσμό της Ελλάδας εκτεθειμένο σε τοξικούς παράγοντες.

3. Κατερίνα Βεργετάκη: Μελέτη της συχνότητας του πολυμορφισμού Q192R του γονιδίου αποτοξίνωσης PON1 σε αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης και συσχετισμός αυτής με κλινικοπαθολογικές παραμέτρους.

4. Μιχάλης Σπυρίδων: Μελέτη της κατανομής του πολυμορφισμού L55M του γονιδίου PON1 σε αγροτικό πληθυσμό και της σχέσης του με κλινικοπαθολογικές παραμέτρους.

5. Πόπη Κωνσταντίνου: Μελέτη του πολυμορφισμού Q192R και L55M του γονιδίου αποτοξίνωσης PON1 στον πληθυσμό της Πελοπονήσου (Αμαλιάδα): συσχέτιση με κλινικοπαθολογικές παραμέτρους σε συνδυασμό με την έκθεση σε τοξικούς παράγοντες (φυτοφάρμακα).

6. Δανάη Πρασιανάκη: Μελέτη της έκφρασης των συνδεκανών (syndecans) 1,-2 και -4 μετά από επίδραση του IGF-I σε κύτταρα ανθρώπινου καρκίνου του παχέος εντέρου.

7. Συρογιάννη Χαρά: Οι επιδράσεις της λουμικάνης στη smad σηματοδότηση σε κύτταρα ανθρώπινου οστεοσαρκώματος.

8. Κουβίδη Κατερίνα: Μελέτη της δράσης εξωγενών αλυσίδων CSA στην μετανάστευση και χημειοταξία ινοβλαστών και κυττάρων ινοσαρκώματος.

9. Ποσμαράκη Φαίδρα: Η δράση της ηπαρίνης στη προσκόλληση καρκινικών κυτταρικών σειρών.

10. Ανθή Γεωργοπούλου: Επίδραση των αυξητικών παραγόντων TGFb2 και bFGF στην προσκόλληση κυττάρων ινοσαρκώματος καθώς και στην έκφραση των πρωτεογλυκανών θειικής ηπαράνης (HSPGs) που αυτά παράγουν.

11. Βασιλική Παπαστεργίου: Επίδραση των αυξητικών παραγόντων PDGF και TGF-β στην έκφραση των θειικών πρωτεογλυκανών καθώς και στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων μελανώματος.

12. Ευγενία Συνολάκη: Η επίδραση του FGF στην έκφραση των πρωτεογλυκανών καθώς και στην προσκόλληση και μετανάστευση φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων οστού.

13. Βουδούρη Καλλιρρόη: Ο ρόλος της αλληλεπίδρασης του TGFb2 και των πρωτεογλυκανών θειϊκής ηπαράνης στην προσκόλληση κυττάρων του ινοσαρκώματος.

14. Λεγάτου Μαρίνα: Ο ρόλος της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH) στην προσκόλληση κυττάρων του μελανώματος.

15. Γιαννάκης Νικόλαος: Ο ρόλος του υαλουρονικού οξέος και του υποδοχέα του, RHAMM, στην προσκολλητική ικανότητα των κυττάρων ινοσαρκώματος.

16. Καβάση Ραφαέλα-Μαρία: Επίδραση της διγλυκάνης στη μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων του οστεοσαρκώματος.

17. Πιτσιδιανάκη Ιωάννα: Ο ρόλος της αλληλεπίδρασης των σηματοδοτικών μονοπατιών IGF/EGF και των υποδοχέων των οιστρογόνων στις λειτουργίες καρκινικών κυττάρων του μαστού. Συμβολή των μακρομορίων του εξωκυττάριου χώρου.

18. Γιαρματζιάδη Σοφία: Ο ρόλος της έκφρασης του Era στα σηματοδοτικά μονοπάτια των IGF/EGF αυξητικών παραγόντων και η επίδραση του στην προσκόλληση καρκινικών κυττάρων του μαστού. Συμβολή του εξωκυττάριου χώρου.

19. Ζήκου Ιωάννα: Ο ρόλος του αυξητικού παράγονατα IGF-I και της οιστραδιόλης (E2) στον πολλαπλασιασμό κυττάρων χονδροσαρκώματος της καρκινικής σειράς HTB94 και η αλληλεπίδραση των σηματοδοτών τους μονοπατιών.

20. Κουρμουλάκης Συμεών: Ο ρόλος του υαλουρονικού οξέος και του TLR4 στην ενεργοποίηση των κερατινοκυττάρων από αλλεργιογόνα επαφής.

21. Φτίκα Σταυρούλα: Η επίδραση της καφεΐνης στα καρκινικά κύτταρα του μαστού.

22. Ειρήνη-Μαρία Γιαταγάνα: Μελέτη του ρόλου της β-κατενίνης στον επαγόμενο από τη διγλυκάνη πολλαπλασιασμό κυττάρων του οστεοσαρκώματος.

23. Εμμανουέλα Περισυνάκη: Μελέτη της δράσης νανοσωματιδίων στην έκφραση ανοσολογικών μορίων των ενδοθηλιακών κύτταρων HMEC-1

24. Νοικοκυράκη Χριστίνα-Παναγιώτα: Ο ρόλος της λουμικάνης στη ρύθμιση κυτταρικών λειτουργιών σε κύτταρα χονδροσαρκώματος HTB94


INNOvation with GLYcans
Faculty of Medicine, University of Crete
Hybrid Symposium
27-29 September
Heraklion, Greece & Zoom Platform
Poster, Timetable
Special Issue
"Exploring the Multifaceted Roles of Glycosaminoglycans (GAGs) - New Advances and Further Challenges"
Editors
Dr. Dragana Nikitovic
Dr. Serge Perez
Website

Special Issue
"The Role of Extracellular Matrix in Cancer Development and Progression"
Editors
Professor George Tzanakakis
Professor Dragana Nikitovic
Website


ανάπτυξη από Kalohr
Ιανουάριος 2020