Εργαστήριo Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Ντραγκάνα Νικίτοβιτς, Ph.D., ERT
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
e-mail: nikitovic@uoc.gr
γραφείο: 2810 39 4557
εργαστήριο: 2810 39 4735
Ξενόγλωσσα βιβλία1.Theocharis AD., Tsolakis I., Tzanakakis GN. and Karamanos NK.; Chondroitin sulphate: structure, role and pharmacological activity (Nicola Volpi, Modena, 2006) Volume 53. Chapter: Chondroitin sulphate as a key molecule in the development of atherosclerosis and cancer Progression

2. Holmgren A., Arner E. S. J., Aslund F., Bjornstedt M., Liang wei Z., Ljung J., Nakamura H., Nikitovic D: Oxidative stress in cancer, aids and other diseases, pp. 229-246. Publishers Montagnier/Olivier/Pasquier, 1998.

3. Nikitovic D. and Tzanakakis GN.; Extracellular Matrix: Pathobiology & signaling (Publishers DeGruyter, Berlin, 2012) Chapter 2.4: Roles of sulfated and nonsulfated glycosaminoglycans in cancer growth and progression-therapeutic implications

4. Nikitovic D., Pratsinis H, Berdiaki A., Gialeli C., Kletsas D., and Tzanakakis G.N.; Extracellular Matrix: Pathobiology & signaling (Publishers, DeGruyter, Berlin, 2012) Chapter 8.3: Growth factor signaling and extracellular matrix

5. Nikitovic D., Voudouri K., Karamanos NK., Tzanakakis GN; Chondroitin sulfate: Structure, uses and health implications (Nova Science Publishers Inc., NY, 2013) Chapter 7: Chondroitin sulfate regulates growth factors signaling in tissue homeostasis and disease

6. Nikitovic D., Kavasi R.M., Moraiti R, Berdiaki A., Aggelidakis J., Tzanakakis GN. Chapter 3: OSTEOSARCOMA CELL FUNCTIONS- FOCUS ON EXTRACELLULAR MATRIX SIGNALING. Horizons in Cancer Research. Volume 62. Nova Science Publishers, Inc. NY, 2015INNOvation with GLYcans
Faculty of Medicine, University of Crete
Hybrid Symposium
27-29 September
Heraklion, Greece & Zoom Platform
Poster, Timetable
Special Issue
"Exploring the Multifaceted Roles of Glycosaminoglycans (GAGs) - New Advances and Further Challenges"
Editors
Dr. Dragana Nikitovic
Dr. Serge Perez
Website

Special Issue
"The Role of Extracellular Matrix in Cancer Development and Progression"
Editors
Professor George Tzanakakis
Professor Dragana Nikitovic
Website


ανάπτυξη από Kalohr
Ιανουάριος 2020