Εργαστήριo Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Ντραγκάνα Νικίτοβιτς, Ph.D., ERT
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
e-mail: nikitovic@uoc.gr
γραφείο: 2810 39 4557
εργαστήριο: 2810 39 4735
Προπτυχιακά μαθήματαΤο εργαστήριο προσφέρει τα παρακάτω μαθήματα:

3o εξάμηνο 4o εξάμηνο
Εμβρυολογία Α
Το περιεχόμενο της διδασκαλίας του μαθήματος της Εμβρυολογίας Ι αναφέρεται στις ακόλουθες ενότητες: Μείωση, Γαμετογένεση, Σπερματογένεση, Ωογένεση, Γονιμοποίηση, Αυλάκωση, Εμφύτευση, 2η και 3η εβδομάδα εμβρυϊκής ανάπτυξης, Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος, Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος, Πλακούντας και εμβρυϊκές μεμβράνες, Συγγενείς ανωμαλίες, Ανάπτυξη του κυκλοφορικού, αναπνευστικού και θήλυ / άρρεν γεννητικού συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα:
 • Γνωρίζει τα στάδια της γαμετογέννεσης, της γονιμοποίησης και των αναπαραγωγικών κύκλων του θήλεος.
 • Γνωρίζει τη δομή και την λειτουργία του πλακούντα και των μεμβρανών.
 • Γνωρίζει τα βασικά στάδια ανάπτυξης του ανθρώπινου εμβρύου.
 • Γνωρίζει τα βασικά στάδια και τους μηχανισμούς της ανάπτυξης του αναπνευστικού συστήματος , του γεννητικού άρρενος και του γεννητικού συστήματος του θήλεος.
Ιστοσελίδα μαθήματος
Ιστολογία Α
Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στις σύγχρονες απόψεις που αφορούν την ταξινόμηση και τις λειτουργίες των κυττάρων, την ιστολογία των οργάνων και των συστημάτων, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην Ιστολογία και την Κυτταρική Βιολογία. Ειδικότερα, ο στόχος των διαλέξεων είναι η γνώση των βασικών ιστών: Επιθηλιακών (ονοματολογία, ταξινόμηση, εξειδικεύσεις της κυτταρικής επιφάνειας, πρακτική ιστολογία), στηρικτικών ιστών και εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, συσταλτών ιστών (γραμμωτός μυϊκός ιστός, καρδιακός μυς, λείος μυς, μυοϊνοβλάστες, περικύτταρα, μυοεπιθηλιακά κύτταρα), των κυττάρων του αίματος. Την γνώση του αιμοφόρου και λεμφικού κυκλοφορικού συστήματος, του αναπνευστικού και του γεννητικού συστήματος θήλεος και άρρενος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 • Αναγνωρίζει τις ιστολογικές εικόνες των κυττάρων και των οργάνων.
 • Περιγράφει την ιστολογική εικόνα των κυττάρων και των οργάνων.
 • Να κάνει διάφορο-διάγνωση των εικόνων μεμονωμένων κυττάρων ή/και οργάνων μέσω τις περιγραφής των κύριων ιστολογικών χαρακτηριστικών τους.
Ιστοσελίδα μαθήματος
Εμβρυολογία Β
Ο στόχος των διαλέξεων είναι η κατανόηση της προέλευσης και της ανάπτυξης του ιστού και των οργάνων του κάθε συστήματος. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του δεύτερου εξαμήνου του μαθήματος αφορά την ανάπτυξη των συστημάτων: του Πεπτικού, Ήπατος και χοληφόρων, Νευρικού, Μυοσκελετικού-Αρθρώσεων, Ουροποιητικού, Δέρματος και μαζικού αδένος και της Φαρυγγικής συσκευής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζει τους αναπτυξιακούς μηχανισμούς σχηματισμού οργάνων και συστημάτων
 • Περιγράφει την προέλευση και την ανάπτυξη των οργάνων του κάθε συστήματος
 • Γνωρίζει στοιχεία των ανωμαλιών της διάπλασης του ανθρώπου και τα αίτια τους για την καλύτερή κατανόηση της εκτίμησης του κινδύνου και του τρόπου πρόληψης των δυσπλασιών
Ιστοσελίδα μαθήματος
Ιστολογία Β
Ο στόχος των διαλέξεων είναι η κατανόηση της μορφολογίας και της λειτουργίας του κυττάρου, του ιστού, του οργάνου και των οργάνων του κάθε συστήματος. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του δεύτερου εξαμήνου του μαθήματος αφορά την μελέτη των συστημάτων: του Ανοσοποιητικού, Πεπτικού, Ήπατος και χοληφόρων, Νευρικού, Μυοσκελετικού-Αρθρώσεων, Ενδοκρινών αδένων, Ουροποιητικού, Δέρματος και μαζικού αδένος (με αναλυτική περιγραφή της μορφολογίας, δομής, λειτουργίας, νεύρωσης και αγγείωσης τους). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 • Αναγνωρίζει τις ιστολογικές εικόνες των κυττάρων και των οργάνων του κάθε συστήματος
 • Περιγράφει την ιστολογική εικόνα των κυττάρων και των οργάνων του κάθε συστήματος
 • Μπορεί να κάνει διάφορο-διάγνωση των εικόνων μεμονωμένων κυττάρων ή/και οργάνων του κάθε συστήματος μέσω τις περιγραφής των κύριων ιστολογικών χαρακτηριστικών τους
Ιστοσελίδα μαθήματος


INNOvation with GLYcans
Faculty of Medicine, University of Crete
Hybrid Symposium
27-29 September
Heraklion, Greece & Zoom Platform
Poster, Timetable
Special Issue
"Exploring the Multifaceted Roles of Glycosaminoglycans (GAGs) - New Advances and Further Challenges"
Editors
Dr. Dragana Nikitovic
Dr. Serge Perez
Website

Special Issue
"The Role of Extracellular Matrix in Cancer Development and Progression"
Editors
Professor George Tzanakakis
Professor Dragana Nikitovic
Website


ανάπτυξη από Kalohr
Ιανουάριος 2020