Εργαστήριo Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Ντραγκάνα Νικίτοβιτς, Ph.D., ERT
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
e-mail: nikitovic@uoc.gr
γραφείο: 2810 39 4557
εργαστήριο: 2810 39 4735
Επιλεγμένα άρθρα1. Nikitovic D., Berdiaki A., Zafiropoulos A., Katonis P., Tsatsakis A., Karamanos NK., Tzanakakis GN. Lumican is positively correlated with human osteosarcoma cell differentiation and negatively with their growth. FEBS J 275: 350-361, 2008.

2. Chatzinikolaou G., Nikitovic D., Berdiaki A., Zafiropoulos A., Katonis P., Karamanos NK., Tzanakakis GN. Heparin regulates colon cancer cell growth through p38 mitogen activated protein kinase signaling. Cell Proliferation 43: 9-18, 2010.

3. Nikitovic D., Chalkiadaki G., Berdiaki A., Aggelidakis J., Katonis P., Karamanos NK and Tzanakakis GN. Lumican regulates osteosarcoma cell adhesion by modulating TGFβ2 activity. Int J Biochem Cell Biol 43(6): 928-35, 2011.

4. Datsis G., Berdiaki A., Nikitovic D., Mytilineou M., Katonis P., Karamanos NK., Tzanakakis GN. Parathyroid hormone affects the fibroblast growth factor / proteoglycan signaling axis to regulate osteosarcoma cell migration. FEBS Journal 278(19): 3782-92, 2011.

5. Chalkiadaki G., Nikitovic D., Katonis P., Berdiaki A., Tsatsakis A., Kotsikoianni I., Karamanos NK., Tznakakis GN. Low molecular weight heparin inhibits melanoma cell adhesion and migration through a PKCa/JNK signaling pathway inducing actin cytoskeleton changes. Cancer Letters 312(2): 235-244, 2011.

6. Kouvidi K., Berdiaki A., NikitovicD., Katonis P., Afratis N., Hascall VC., Karamanos NK., Tzanakakis GN. Role of receptor for hyaluronan mediated motility (RHAMM) in low molecular weight hyaluronan (LMWHA) mediated fibrosarcoma cell adhesion. Journal of Biological Chemistry 286(44): 38509-38520, 2011.

7. Karamanos NK., Tzanakakis GN. Glycosaminoglycans: from “cellular glue” to novel therapeutical agents. Current Opinion in Pharmacology 12(2): 220-222, 2012.

8. Nikitovic D., Aggelidakis J., Young MF., Iozzo RV., Karamanos NK., Tzanakakis GN. The biology of small leucine-rich proteoglycans in bone pathophysiology. J. Biol Chem. 287(41): 33926-33933, 2012.

9. Nikitovic D., Paputsidakis A., Karamanos NK., Tzanakakis GN. Lumican affects tumor cell functions, tumor-ECM interactions, angiogenesis and inflammatory response. Matrix Biology 35:206-214, 2014.

10. Nikitovic D., Mytilinaiou M., Berdiaki A, Karamanos NK., Tzanakakis GN. Heparan sulfate proteoglycans and heparin regulate melanoma cell functions. BBA General Subjects 18408):2471-2481, 2014.

11. Nikitovic D., Juranek I., Wilks MF., Tzardi M., Tsatsakis A., Tzanakakis GN. Antracycline-dependent cardiotoxicity and extracellular matrix remodelling. CHEST 146(4):1123-30, 2014.

12. Kouvidi K, Nikitovic D, Berdiaki A, Tzanakakis GN. Hyaluronan/RHAMM interactions in mesenchymal tumor pathogenesis: role of growth factors. Adv Cancer Res 123:319-349, 2014.

13. Tzanakakis G., Kovalszky I., Heldin P., Nikitovic D. Proteoglycans/glycosaminoglycans: from basic research to clinical practice. Biomed. Res Int. 2014:295254, 2014.

14. Nikitovic D., Tzardi M., Berdiaki A., Tsatsakis A., Tzanakakis GN. Cancer microenvironment and inflammation: role of hyaluronan. Front Immunol. 6:169, 2015.

15. Voudouri K, Nikitovic D, Berdiaki A, Kletsas D, Karamanos NK, Tzanakakis GN. IGF-I/EGF and E2 signaling crosstalk through IGF-IR conduit point affects breast cancer cell adhesion. Matrix Biol.53X(16)30145-7, 2016.

16. Kouvidi K., Berdiaki A., Tzardi M., Karousou E., Passi A., Nikitovic D., Tzanakakis GN. Receptor for hyaluronic acid-mediated motility (RHAMM) regulates HT1080 fibrosarcoma cell proliferation via a b-catenin/c-myc signaling axis. Biochim Biophys Acta 1860(4): 814-824, 2016.

17. Tzanakakis G, Kavasi RM, Voudouri K, Berdiaki A, Spyridaki I, Tsatsakis A, Nikitovic D. Role of the extracellular matrix in cancer-associated epithelial to mesenchymal transition phenomenon. Dev Dyn. Jul 30. doi: 10.1002/dvdy.24557, 2017.

18. Mytilinaiou M, Nikitovic D, Berdiaki A, Papoutsidakis A, Papachristou DJ, Tsatsakis A, Tzanakakis GN. IGF-I regulates HT1080 fibrosarcoma cell migration through a syndecan-2/Erk/ezrin signaling axis. Exp Cell Res. Sep 28. pii: S0014-4827(17)30515-3, 2017.

19. Kavasi RM, Berdiaki A, Spyridaki I, Corsini E, Tsatsakis A, Tzanakakis G, Nikitovic D. HA metabolism in skin homeostasis and inflammatory disease. Food Chem Toxicol. 2017 Mar;101:128-138, 2017.

20. Nikitovic D, Berdiaki A, Spyridaki I, Krasanakis T, Tsatsakis A, Tzanakakis GN. Proteoglycans-Biomarkers and Targets in Cancer Therapy. Front Endocrinol. Mar 6;9:69, 2018.

21. Aggelidakis J, Berdiaki A, Nikitovic D, Papoutsidakis A, Papachristou DJ, Tsatsakis AM, Tzanakakis GN. Biglycan Regulates MG63 Osteosarcoma Cell Growth Through a LPR6/β-Catenin/IGFR-IR Signaling Axis. Front Oncol. Oct 23;8:470, 2018.

22. Tzanakakis G, Neagu M, Tsatsakis A, Nikitovic D. Proteoglycans and Immunobiology of Cancer-Therapeutic Implications. Review Front Immunol. Apr 24;10:875, 2019.

23. Kavasi RM, Berdiaki A, Spyridaki I, Papoutsidakis A, Corsini E, Tsatsakis A, Tzanakakis GN, Nikitovic D. Contact allergen (PPD and DNCB)-induced keratinocyte sensitization is partly mediated through a low molecular weight hyaluronan (LMWHA)/TLR4/NF-κB signaling axis. Toxicol Appl Pharmacol. 15;377:114632, 2019.
INNOvation with GLYcans
Faculty of Medicine, University of Crete
Hybrid Symposium
27-29 September
Heraklion, Greece & Zoom Platform
Poster, Timetable
Special Issue
"Exploring the Multifaceted Roles of Glycosaminoglycans (GAGs) - New Advances and Further Challenges"
Editors
Dr. Dragana Nikitovic
Dr. Serge Perez
Website

Special Issue
"The Role of Extracellular Matrix in Cancer Development and Progression"
Editors
Professor George Tzanakakis
Professor Dragana Nikitovic
Website


ανάπτυξη από Kalohr
Ιανουάριος 2020