Εργαστήριo Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Ντραγκάνα Νικίτοβιτς, Ph.D., ERT
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
e-mail: nikitovic@uoc.gr
γραφείο: 2810 39 4557
εργαστήριο: 2810 39 4735
Προσωπικό / ΜεταπτυχιακοίΜεταπτυχιακοί φοιτητές ανταλλαγής ERASMUS που πραγματοποίησαν “internship”

1. Lebron Mellisa, Faculty of Pharmacy, University d’ Auvergne, France

2. Margotton Thomas, Faculty of Pharmacy, University d’ Auvergne, Franc

3. Victor-Alexandre Maison, Faculty of Pharmacy, University d’ Auvergne, Franc

4. Agueda Marion, Faculty of Pharmacy, University d’ Auvergne, Franc

5. Guldal Doprujol, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turke

6. Kaan Cimen, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey


INNOvation with GLYcans
Faculty of Medicine, University of Crete
Hybrid Symposium
27-29 September
Heraklion, Greece & Zoom Platform
Poster, Timetable
Special Issue
"Exploring the Multifaceted Roles of Glycosaminoglycans (GAGs) - New Advances and Further Challenges"
Editors
Dr. Dragana Nikitovic
Dr. Serge Perez
Website

Special Issue
"The Role of Extracellular Matrix in Cancer Development and Progression"
Editors
Professor George Tzanakakis
Professor Dragana Nikitovic
Website


ανάπτυξη από Kalohr
Ιανουάριος 2020