Εργαστήριo Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Ντραγκάνα Νικίτοβιτς, Ph.D., ERT
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
e-mail: nikitovic@uoc.gr
γραφείο: 2810 39 4557
εργαστήριο: 2810 39 4735
Προσωπικό / Διδακτορικοί


Απόφοιτοι

1. Ζαχαρένια Βλατά
Επίδραση ανισοτοξικών παραγόντων σε in vitro μοντέλο ανοσοποίησης.

2. Ελένη Φθενού
Βιοχημική και ανοσολογική μελέτη της δράσης των αυξητικών παραγόντων στη σύνθεση μεμβρανικών και εκκρινόμενων πρωτεογλυκανών σε κυτταρικές σειρές ινοσαρκώματος και φυσιολογικών ινοβλαστών.

3. Σηφάκη Μαρία
Βιομηχανική και ανοσολογική μελέτη της δράσης των αυξητικών παραγόντων στη βιοσύνθεση εκκρινόμενων Chondroitin και Dermatan sulfate πρωτεογλυκανών σε κυτταρικές σειρές μελανώματος και φυσιολογικών μελανοκυττάρων.

4. Χατζηνικολάου Γεωργία
Επίδραση των αυξητικών παραγόντων στη σύνθεση των πρωτεογλυκανών γλυκοζαμινογλυκανών σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του παχέος εντέρου.

5. Χαλκιαδάκη Γεωργία
Μελέτη του ρόλου των συνδεκανών 1, -2 και -4 στο ανθρώπινο μελάνωμα : συγκριτική ανάλυση καρκινικών και φυσιολογικών μελανοκυττάρων όσον αφορά στον έλεγχο της βιοσύνθεσης, της βιοδιαθεσιμότητας και της συνεισφοράς των συνδεκανών στον καρκινικό φαινότυπο.
6. Δάτσης Γεώργιος
In vitro μελέτη του ρόλου αυξητικών παραγόντων στον πολλαπλασιασμό, διήθηση και μετανάστευση κυττάρων του οστεοσαρκώματος.


7. Μπάνος Αθανάσιος
Ο ρόλος των πρωτεογλυκανών θειϊκής ηπαράνης στις λειτουργίες των κυττάρων ινοσαρκώματος. Επίδραση των αυξητικών παραγόντων.

8. Κουβίδη Αικατερίνη
Μελέτη της δράσης των εξωκυττάριων πρωτεογλυκανών και γλυκοζαμινογλυκανών στις λειτουργίες των κυττάρων του ινοσαρκώματος και διερεύνηση του ρόλου των αυξητικών παραγόντων.

9. Μυτιληναίου Μαρία
Μελέτη του ρόλου των πρωτεογλυκανών θειϊκής ηπαράνης στην παθογένεια του ινοσαρκώματος και σιερεύνηση της επίδρασης των αυξητικών παραγόντων.

10. Αγγελιδάκης Γιάννης
Ο ρόλος των μικρών πλούσιων σε λευκίνη πρωτεογλυκανών SLRPS στην συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων ανθρώπινου οστεοσαρκώματος.

11. Βουδούρη Καλλιρρόη
Ο ρόλος των αυξητικών παραγόντων EGF και IGF καθώς και των υποδοχέων τους EGFR, HER-2 και IGFR, στη λειτουργία καρκινικών κυττάρων του μαστού. Συμβολή των μακρομορίων του εξωκυττάριου χώρου.

12. Καβάση Ραφαέλα-Μαρία
Ο ρόλος του υαλουρονικού οξέος στην ενεργοποίηση των κερατινοκυττάρων από αλλεργιογόνα επαφής.

Υποψήφιοι διδάκτορες

13. Παπουτσιδάκης Αντώνης
Ο ρόλος των SLRPs στους όγκους μεσεγχυματικής προέλευσης.14. Γιαταγάνα Ειρήνη
Ο ρόλος των στοιχείων της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας στο σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt/β-κατενίνης σε όγκους μεσεγχυματικής προέλευσης.


INNOvation with GLYcans
Faculty of Medicine, University of Crete
Hybrid Symposium
27-29 September
Heraklion, Greece & Zoom Platform
Poster, Timetable
Special Issue
"Exploring the Multifaceted Roles of Glycosaminoglycans (GAGs) - New Advances and Further Challenges"
Editors
Dr. Dragana Nikitovic
Dr. Serge Perez
Website

Special Issue
"The Role of Extracellular Matrix in Cancer Development and Progression"
Editors
Professor George Tzanakakis
Professor Dragana Nikitovic
Website


ανάπτυξη από Kalohr
Ιανουάριος 2020