Εργαστήριo Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Ντραγκάνα Νικίτοβιτς, Ph.D., ERT
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
e-mail: nikitovic@uoc.gr
γραφείο: 2810 39 4557
εργαστήριο: 2810 39 4735
Βραβεία


1. Α’ Βραβείο καλύτερης πρωτότυπης ερευνητικής μελέτης απονεμηθέν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Εργασιών του 13ο Εθνικό Συνέδριο Μικροβιολογίας, Θεσσαλονίκη, 2-3 Απριλίου 1988 (Περίληψη 77) με τον τίτλο: Κατανομή και τοξικότητα λιποπολυσακχαριτών στελεχών Pseudomodas aeruginosa μετά από ενδοφλέβια χορήγηση σε επίμυες. Τζανακάκης Γ., Βερονίκης Δ., Αναστασίου Ε., Δημητρακόπουλος Γ.

2. Α’ Βραβείο καλύτερης πρωτότυπης ερευνητικής μελέτης απονεμηθέν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Εργασιών του ΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας, Αθήνα, 19-21 Νοεμβρίου 1992 (Περίληψη 38) με τίτλο: Οίδημα ανά σάρκα: Μία σπάνια αλλά σαφώς σχετιζόμενη με τη νόσο εκδήλωση της οξείας πολυμυοσίτιδας. Αντωνόπουλος Α., Σφουντούρης Χ., Τζανακάκης Γ., Καράλης Θ., Γώγος Χ.

3. Α’ Βραβείο καλύτερης πρωτότυπης ερευνητικής μελέτης απονεμηθέν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Εργασιών του 7th Annual Meeting of the Hellenic Research Club for Connective Tissue & Matrix Biology, Patras 8-9 April 2005 με τίτλο: The growth factor-dependent biosynthesis of chondroitin/jeparan sulfate proteoglycans and hyaluronan in fibrosarcoma cells is severely affected by genistein. Fthenou E., Zafiropoulos A., Dialyna I., Karamanos NK., Tzanakakis GN.

4. Α’ Βραβείο καλύτερης εργασίας εργαστηριακής ογκολογίας απονεμηθέν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Εργασιών του 1ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, Αθήνα 20-23 Μαρτίου 2003 με τίτλο: Επίδραση της λετροζόλης στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και στην έκφραση των μεταλλοπρωτεασών (ΜΜΡ-2 και ΜΜΡ-9) σε ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα από καρκίνο μαστού. Μητροπούλου ΘΝ., Τζανακάκης ΓΝ., Κλέτσας Δ., Καλόφωνος ΧΠ., Καραμάνος ΝΚ.

5. Έπαινος καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης απονεμηθής από την Επιτροπή Αξιολόγησης Εργασιών του 59ο Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Αθήνα 7-9 Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο: Proliferation of epithelial colon cancer cells and stromal fibroblast-induced growth and activation of proMMP-2 are effectively inhibited by imatinib.Stahtea X., Roussidis AE., Kanakis I., Tzanakakis GN., Chalkiadakis G., Mavroudis D., Kletsas D., Karamanos NK.

6. Έπαινος καλύτερης εργασίας στα πλαίσια του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ομάδας Έρευνας Συνδετικού και Εξωκυττάριου Χώρου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας που έγινε στο Ηράκλειο στις 14-15 Απριλίου 2006 στο Αμφιθέατρο < Δ. Εμμανουήλ> του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: The expression of SLRP proteoglycans lumican and biglycan differs among osteosarcoma cell lines of different metastatic potential and is specifically regulated by TGF-b. Nikitovic D., Zafiropoulos A., Chatzinicolaou G., Tzanakakis GN.

7. Α’ Βραβείο καλύτερης πρωτότυπης ερευνητικής μελέτης απονεμηθέν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Εργασιών του 7th Annual Meeting of the Hellenic Research Club for Connective Tissue & Matrix Biology, Patras 10-11 July 2009 με τίτλο: Focal adhesion (FAK) signaling pathway is essential for the FGF-2-induced effect on M5 melanoma ce3ll migration and adhesion on the fibronectin substrate. Chalkiadaki G., Nikitovic D., Berdiaki A., Fthenou E., Chatzinikolaou G., Tzanakakis GN.

8. FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES The “Young Investigator Award” is granted to Georgia Chalkiadaki for the scientific presentation in the FEBS Advanced Lecture Course Matrix Pathology, Signaling and Molecular Targets (2nd FEBS-MPST 2009) Patras, Greece, July 11-16, 2009 με τίτλο: FGF-2 mediates melanoma cell adhesion and migration through a FAK dependent mechanism. Chalkiadaki G., Nikitovic D., Berdiaki A., Fthenou E, Chatzinikolaou G., Tzanakakis GN.

9. FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES The “Young Investigator Award” is granted to Kouvidi K., Berdiaki A., Nikitovic D., Mytilineou M., Voudouri K., Tzanakakis GN., “Hyaluronan Signaling through RHAMM in fibrosarcoma cell asheson” in the FEBS Advanced Lecture Course Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets (3nd FEBS-MPST 2011) Spetses, Greece, September 2-7, 2011

10. Έπαινος καλύτερης εργασίας νέου ερευνητή στα πλαίσια Bionanotox 2018, 9th International Conference- Biomaterials and Nanobiomaterials Recent advances- Toxicology and Ecology Issues, 6th – 13th May, 2018 με τίτλο: "Caffeine affects breast cancer cell adhesion independently of their estrogen receptor expression status" Giatagana Ei., Voudouri K., Ftika S., Berdiaki A., Nikitovic D, Tzanakakis GN.

11. Έπαινος “Honorary member of the Dermatological Association of Moldova”, στη Ντράγκανα Νικίτοβιτς, Iasi, Romania April, 2019.
INNOvation with GLYcans
Faculty of Medicine, University of Crete
Hybrid Symposium
27-29 September
Heraklion, Greece & Zoom Platform
Poster, Timetable
Special Issue
"Exploring the Multifaceted Roles of Glycosaminoglycans (GAGs) - New Advances and Further Challenges"
Editors
Dr. Dragana Nikitovic
Dr. Serge Perez
Website

Special Issue
"The Role of Extracellular Matrix in Cancer Development and Progression"
Editors
Professor George Tzanakakis
Professor Dragana Nikitovic
Website


ανάπτυξη από Kalohr
Ιανουάριος 2020