Εργαστήριo Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Ντραγκάνα Νικίτοβιτς, Ph.D., ERT
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
e-mail: nikitovic@uoc.gr
γραφείο: 2810 39 4557
εργαστήριο: 2810 39 4735
Το εργαστήριο / Ιστορία


Η ιστορία των Εργαστηρίων Ανατομίας, Ιστολογίας, Εμβρυολογίας ξεκινά με την έναρξη λειτουργίας τους το 1988. Διευθυντής των Εργαστηρίων μέχρι το 1991 ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Αντωνακόπουλος, ο οποίος μαζί με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Θεόδωρο Καλοπίση ήταν τα πρώτα δύο μέλη ΔΕΠ των Εργαστηρίων.

Το 1990 διορίζεται ο κ. Γιάννης Σιατίτσας ως Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας και αναλαμβάνει τη Διεύθυνση των Εργαστηρίων Ανατομίας, Ιστολογίας, Εμβρυολογίας το 1991 μετά την αποχώρηση του Γ. Αντωνακόπουλου για την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Θεσσαλίας (παρέμεινε ως το 2010).

Το 1997 εκλέγεται Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροανατομίας ο κ. Αθανάσιος Καράμπελας (συνταξιοδοτήθηκε το 2011) και το 1998 ο κ. Γιώργος Τζανακάκης ως Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας, ο οποίος αναλαμβάνει Διευθυντής του Εργαστήριου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας.

Στη συνέχεια εκλέγονται και υπηρετούν για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα οι Επίκουροι Καθηγητές κ. Πέτρος Μυρίλλας (Ανατομία 2002-2007, μετακινήθηκε στο ΑΠΘ), κ. Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλος (Ιστολογία 2004-2014, μετακινήθηκε στον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής) και ο κ. Κων/νος Πασπαλάς (Νευροανατομία 2005-2010, μετακινήθηκε σε Παν/μιο των ΗΠΑ).

Το 2010 ο κ. Γιώργος Τζανακάκης εκλέγεται (εξελίσσεται) Καθηγητής Ανατομίας-Ιστολογίας και αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εργαστηρίων Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το 2013 εκλέγεται Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας ο κ. Γιάννης Τσιαούσης και Λέκτορας η κ. Ντράγκανα Νικίτοβιτς-Τζανακάκη η οποία το 2015 εκλέγεται Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας. Και οι δύο έχουν εξελιχθεί Αναπληρωτές Καθηγητές Ανατομίας (2019) και Ιστολογίας-Εμβρυολογίας (2020) αντίστοιχα.

Μέλη του εργαστηρίου είναι επίσης η Κατερίνα Μπερδιάκη ως ΠΔ407 από το 2006-2013 και ως postdoc έως σήμερα, η κ. Βίκη Κοκκινάκη ως ΕΤΕΠ από το 2005, η κ. Ιωάννα Σπυριδάκη ως ΕΔΙΠ από το 2014 και η κ. Μαρία Μπουραντά ως ΙΔΑΧ από το 2013, ενώ υπηρέτησε η κ. Μαρία Δημοπούλου ως ΕΔΙΠ το διάστημα 2006-2015.INNOvation with GLYcans
Faculty of Medicine, University of Crete
Hybrid Symposium
27-29 September
Heraklion, Greece & Zoom Platform
Poster, Timetable
Special Issue
"Exploring the Multifaceted Roles of Glycosaminoglycans (GAGs) - New Advances and Further Challenges"
Editors
Dr. Dragana Nikitovic
Dr. Serge Perez
Website

Special Issue
"The Role of Extracellular Matrix in Cancer Development and Progression"
Editors
Professor George Tzanakakis
Professor Dragana Nikitovic
Website


ανάπτυξη από Kalohr
Ιανουάριος 2020